QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt

Quaestus Affärsutveckling Uk_flag.png 

Business Design & Business Innovation för Bättre affärer på kortare tid

Bättre affärer på kortare tid är vårt mantra, och vårt fokus ligger på kundupplevelse. För oss är Business Design och Business Innovation vägen till starkt positiva kundupplevelser genom väldefinierade, och hållbara affärsmodeller. Tillsammans med uppdragsgivare och partners skapas kreativa förutsättningar och innovation  för riktigt goda kundupplevelser, med enastående resultat! 

Affärseffektivitet kräver kontinuerlig utveckling av affärsmodell, innehåll och process för en attraktiv användarupplevelse.

För oss handlar affärsutveckling om innovation, effektivitet, mål och strategi. Kundlojalitet kräver kontinuerlig utveckling av erbjudande, affärsmodell och organisation med sikte på upplevelse och värdeskapande. En aktiv dialog med kunder, ledning, mellanchefer och valda delar av övrig personal avseende nuläge och framtid skapar de förutsättningar som krävs för att rätt åtgärder sätts in, där de har störst genomslag, med bibehållen kontroll genom hela processen. Med ökad konkurrens på marknaden, blir det ännu viktigare att genomföra adekvata insatser, i rätt tid, till rätt pris.

Tillsammans förvandlar vi tillgänglig information till användbar kunskap med förändrade beteenden som gör skillnad.

Har Ni viljan, har vi verktygen!

QAWebBaettreaff.png

Effektiv resultatförbättring

Quaestus Affärsutveckling verkar främst i Skåne och Öresundsregionen / Greater Copenhagen, med Malmö, Lund och Helsingborg som bas, men uppdrag utförs i hela Sverige samt Danmark och Norge.

I rollen som affärsutvecklare, managementkonsult och verksamhetsutvecklare, skapas strategier och action plans för genomförande och uppföljning.

Då IT och telekom (ITC) är en mycket viktig del i dagens affärsmodeller, och utvecklingen av "erbjudandet", diskuteras idéer kring "affären" utifrån marknadens perspektiv tillsammans de kravs som ställs på tekniken. För fortsatt positiv resultatutveckling hos våra kunder är vi öppna inför spontanansökningar från seniora specialister.

 

Återkommande uppföljning av föreslagna åtgärder, bäddar för långsiktighet och fortsatt god utveckling av verksamheten.

Quaestus Affärsutveckling effektivitetshöjande insatser inom strategi och kravställning;

Affärsmodell, ledarskap och IT i samklang skapar starka resultat

WEBmv.png

Från vision till mission med passion

Kommunicera Mål & Vision 

Oftast anser man sig ha en klar bild avseende verksamhet och den information som riktas internt mot organisationen, och externt mot kunder och marknad. Men är budskapet verkligen så kristallklart som man tror?

Hur kommunicerar Ni internt och externt?

Hur Ni vill uppfattas som; arbetsgivare, leverantör, producent mm.  

Konkret handling

Konkret handling och god kommunikation är nyckeln till framgång, och idag erbjuds dessutom fantastiska möjligheter genom sociala media och digitala verktyg för att få feedback på vad kunder och anställda verkligen tycker.

Oavsett verksamhet finns det bara ett sätt att öka sina intäkter på och det heter försäljning. Affärsmodellen kan se olika ut, men för att generera ett positivt kassaflöde krävs någon form av försäljning. Det krävs naturligtvis att man har kontroll på övriga processer för att generera ett positivt resultat och skapa förutsättningar för fortsatt god utveckling.

Vi hjälper till att planera, fokusera, utföra & slutföra

Världen är i ständig förändring och behovet av att ständigt utveckla personal och deras färdigheter är större någonsin.

Mental tillväxt hos medarbetarna garanterar finansiell tillväxt i företag och organisation. Att vidareutveckla medarbetare och organisation är helt avgörande för fortsatt framgång, och här kan Quaestus Performance spela avgörande roll för att skapa resultat i mästarklass.

Quaestus Performance (QP), har en direkt koppling mellan VAD/varför, HUR och NÄR, och hur dessa relaterar till de olika "lager" som skapats för att uppnå ökad förståelse och enkelhet. 

QP går att tillämpa både på individ och organisation.

I arbetet med förändringsprocesser och change management använder vi gärna "workshops" avseende roller,  värderingar, inverkan och påverkan, med kreativt positivt och värdeskapande tänkande.

Utveckling leder ofrånkomligen till att man i vissa lägen måste komplettera verksamheten med "rätt" kompetens, därför erbjuder vi i samarbete med partners "management for hire", för att fylla en temporär lucka avseende en given position, men även för att sporra, inspirera och komplettera befintlig personal i sin dagliga gärning.

 

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |