QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Affärsutveckling Utbildning & Mentorskap Kommunikation Digital Transformation

_07_dsc_5546.jpg

Utbildning och mentorskap

Mental utveckling skapar ekonomisk tillväxt

Genom utbildning och mentorskap fokuserar vi på att utveckla humankapital genom mental tillväxt hos individer. Vi arbetar oftast med ledning och sälj men mellanchefer andra funktioner förekommer naturligtvis också.

Ökad försäljning är frukten av våra insatser, vilket ofta har sin förklaring i individens insikt om vikten av ett tydligt affärsmannaskap.

Organisationens utveckling ger upphov till någon form av förändringsprocess där positioner revideras, flyttas eller helt enkelt försvinner. Med nya ​krav och förväntningar skapas ofta helt "nya" roller.

Vi anser att personal skall ges möjlighet att axla de nya roller och möjligheter som erbjuds. Formella kunskaper inom ekonomi, IT mm måste ofta uppdateras. Men för att nå verklig framgång handlar det om att den enskilde individen också förstår sin "nya" roll och vilken inverkan hon har avseende företagets affärsmodell och tillhörande ​affärsprocesser.

Utbildningsuppdragen genomförs dels i egen regi, men även genom samarbetspartners beroende på inriktning och omfattning. Kompletteras med fördel med ett aktivt mentorskap.

Vi erbjuder utbildning och mentorskap inom följande områden:

dsc_5957.jpg

Cameron-Herold.jpg


dsc_5957.jpg

Ken-Robinsson.jpg

Share |