QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Försäljningschef Affärsprojektledare Upphandlingskonsult

Upphandlingskonsult

Vem behöver en upphandlingskonsult?

Både köpare och säljare har mycket att vinna på att använda sig av en upphandlingskonsult för att tydliggöra upphandling och anbud. På inköpssidan används ofta Kraljics matris, men dessväre verkar många säljare inte uppmärksammat innebörden, var deras företag befinner sig. En nyanserad dialog där båda parter arbetar för den bästa lösning utifrån beställarens krav och behov är vårt motto.

Vi vill medverka till att skapa relevanta beslutsunderlag som tydligt kan styrka varför man valt en viss leverantör framför en annan. 

Vårt förhållningssätt avseende Inköp/procurement behandlas enligt PMIs projektmetodik.

Kravställare/Upphandlare/Köpare

Ytterst handlar det om att klargöra de behov som köparen har för att hitta en lösning på en uppkommen  situation. Behovet uttryckes utifrån de ramar som beställaren ställt upp. Nyckeln till framgång, dv s förmågan att få in anbud som direkt kan översättas till köparens behov, vilket medför att ledtider samt storleken på  förekommande underlag kan minimeras, ligger i att koncentrera sig på det som verkligen är relevant för verksamheten i den aktuella upphandlingen.

Vi hjälper Er att ta fram relevanta bedömningspunkter, "vikta" och prioritera. Vi erbjuder hjälp med att tolka ev referenser i synnerhet avseende IT upphandling med anknytning till IT infrastruktur, telekom samt outsourcing.

Kort sagt: Vi sitter med som bollplank och hjälper till att hålla dialogen nyanserad och koncentrerad med fokus på relevant information.

Anbudsgivare/Säljare

Säljaren behöver identifiera köparens beslutsprocess och har ofta sin en egen säljorganisation som mottagare av upphandlingar, vissa är duktiga på att tolka och ta hand om för frågningar, de flesta är dock bättre ute hos kund. Beroende av lösningens komplexitet lyfts sedan olika expertkompetenser in för att handha de olika frågeställningarna i upphandlingen. Man tager ett antal resurser i anspråk som ofta kan vara ute och sälja alternativt konsultera och debitera istället. 

Här gäller det att att ha is i magen och selektera ifråga om hur attraktiv upphandlingen verkligen är. 

Hur många resurser, och hur länge, måste tillsättas för att få fram ett relevant underlag? 

Vilka oddsen att ta affären? Är det verkligen ​rätt kund för Er?

I många större upphandlingar finns det dessutom ett helt batteri med Ekonomiska/administrativa förutsättningar som skall behandlas som ofta upplevs som tidskrävande.

Vår upphandlingskonsult kommer aldrig att kunna Era produkter och tjänster bättre än Ni, men kan ifrågasätta uppställning, omfattning och ev avgränsningar på ett sätt som man som leverantör ofta blir "hemmablind" inför sina egna erbjudanden.

Välkommen att kontakta upphandl@quaestus.se eller ring 040-6060565. 

Uppdrag accepteras i hela Skandinavien, gärna med bas i Öresundsregionen / Greater Copenhagen.

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |