QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt

Strategiskt fokus

Mål och strategiska fokusområden

I verksamheter talas det om strategiska fokusområden med strategiska målsättningar, men vad betyder det i verkligheten? Hur omsätts planerna till att bli verklighet? Vem skall göra jobbet, och hur går man till väga för att verkligen nå hela vägen fram?

gro-2.jpegDet är genom många små steg som de största framgångarna skapas

Många har en god uppfattning om vad som skulle behöva göras, men steget från tanke till handling och genomförande brukar vara svårare än man räknat med. Det finns ”alltid någon annan” som äger en viss fråga alternativt saknar mandat för att fatta ett visst beslut i ärendet osv. Ofta tvingas man att ta till olika ad hoc lösningar för det mest akuta, vilket leder till mindre bra lösningar till en betydligt högre kostnad. I första hand drabbas oftast en enskild enhet eller avdelning, men kan lätt få en större spridning, och skapa oönskade dominoeffekter.

Stöd och hjälp

Kärt barn har många namn, någon kallar det verksamhetsutveckling, andra ”change management” eller förändringsarbete, och någon skulle kalla det management consulting eller affärsprojektledning. För oss handlar det om att kartlägga, planera och fram för allt genomföra på ett framgångsrikt sätt.

En inledande dialog där tankar och idéer dryftas kring verksamhet, utmangingar och möjligheter är kanske den enklaste vägen att ta nästa steg.

Välkommen att maila på info@quaestus.se eller ring direkt på 040-6060565.

Share |