QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt

Säljresultat

Säljresultat kan skapas på många olika sätt. Att arbeta med en väldefinierad säljprocess är en bra start. Vi talar hellre om affärseffektivitet, där man kan länka samman de processer som berör kunden och den upplevelse som skapas i kontakten med Er som leverantör. Goda säljresultat skapar förutsättningar för finansiell resultatförbättring, men är inte per automatik en garanti för det, då flera andra parametrar också påverkar det slutgiltiga resultatet.

Ökade intäkter skapar bättre förutsättningar och större möjlighet att agera. Att pressa sina säljare till fler kundbesök, med bättre, och mer kvalificerade potentiella kundämnen tycker somliga är en väg, men det räcker inte idag. Kunder har idag helt annan insikt om potentiella leverantörer.  Det krävs helt enkelt ett intensivt och målmedvetet arbete i flera kanaler för att skapa säljframgång.

När Quaestus Affärsutveckling startades år 2005 var vårt fokus på säljchefer, B2B-säljare och ledare i traditionell mening. Under åren har fler parametrar involverats som påverkar bolagens prestation, och marknaden förändrat sig. Idag ligger fokus på affärsmodell och effektmålet; kundupplevelse. Genom att plocka russinen ur kakan i de tre affärsområdena; affärsutveckling, utbildning och kommunikation skapades Quaestus Performance.  

Quaestus Performance är framtaget för att skapa en kundorienterad organisation med syfte att implementera kundupplevelse som en del av affärsmodellen. 

Konceptet är lätt att ta till sig och kan med fördel tillämpas i alla delar av en organisation. Goda säljresultat är så klart frukten av ett väl genomfört säljarbete, men vi vet också att företag som lyckats skapa god säljframgång över tid också har lyckats med en hel del annat som gjort dem mer framgångsrika än konkurrenterna.

Är Ni redo att plocka russinen ur kakan?

         

Affärsområden

Vi agerar dels i egen regi, men även via samarbetspartners och underkonsulter.

Quaestus Performance har sitt ursprung i följande affärsområden;

dsc_5957.jpg

Affärsutveckling

Optimera och utveckla Er organisation, nå alt överträffa Era mål, och skapa varaktigt värde.

Affärsutveckling handlar om förändring. Vi hjälper Er att utveckla individer och göra dem delaktiga i Er framgångssaga så att verkligt värde skapas.Via Quaestus Perfoemance och/eller ​"Business Model Generation" erbjuds utveckling av affärsmodell på ett "enkelt" och tydligt sätt, där alla oavsett organisatorisk tillhörighet, kan vara med och bidraga med kreativ input.

Genom Interimsupplägg kan temporära luckor lösas alternativt avlasta Dig med flera ansvarsområden.

Multiverktyg.jpg

Vår upphandlingskonsult hjälper både köpare och säljare att göra bättre affärer. Genom ökad precision och fokus på relevant information, kan erbjudanden och beslutsunderlag optimeras och ledtider kortas.

dsc_5957.jpg

Utbildning & Mentorskap

I en föränderligvärld behöver man alltid uppdatera sina kunskaper. Vi erbjuder kompetensförstärkande åtgärder inom försäljning, management och IT.

I en föränderligvärld behöver man alltid uppdatera sina kunskaper. Vi erbjuder kompetensförstärkande åtgärder inom försäljning, management och IT.

Vi vet att kompetenta och engagerade medarbetare lockar till sig kunder och personal av rätt kaliber, därför arbetar vi tillsammans med Er fram förslag till relevanta personalutvecklande åtgärder. 

En aktiv dialog förs med ledning, HR, sälj och marknad.


dsc_5957.jpg

Kommunikation

Vad förknippar omvärlden Er med? Har Ni ett miljövänligt "grönt" tänk? Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?

Kommunikation, dv s vårt sätt att hantera information är kärnan i allt vi gör och hur vi uppfattas.

Kommunikation och informationshantering inom en organisation tangerar ofta våra aktiviteter inom affärsutveckling.

​Vi arbetar med aktivt med marknadskommunikation

och menar på, att det är först sedan man verkligen anammat företagets verkligt genuina intentioner inom organisationen som man vinner trovärdighet och verklig slagkraft i sitt budskap.

Moln-3.jpg

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |