QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt

Om oss 


QAWebBaettreaff.png

Vår bredd är vår Spets

På Quaestus Affärsutveckling har vi en öppen fördomsfri attityd och vi bjuder gärna på oss själva. Även om vi arbetar hängivet och "går upp" i våra projekt är steget till skratt liksom att hjälpa en kund eller kollega aldrig långt borta. Vi strävar efter gränslös kompetensöverföring olika affärsområden och organisatoriska funktioner.

Det hjälper oss och Dig att se helheten.

Quaestus affärsutveckling främjar kundens verksamhetsutveckling.


Kreativt samarbeteArbetssätt

Dirigenten som tydlig ledare. Även om alla musiker kan läsa noter kommer upplevelsen av framförandet skilja sig radikalt beroende av hur väl de förberett och "trimmat" sina respektive åtaganden. Hur dirigerar man hos Er?

Vi arbetar handlingsorienterat och analytiskt. Vår målsättning är att våra medarbetare och partners skall uppfattas som marknadens mest kreativa, initiativrika och affärsmässiga.

För att uppnå ett lyckat resultat krävs en helhjärtad insats både från Er och oss. Det kommer kanske att kännas som om "projektet" stjäl mer kraft än det ger under vissa perioder. Men vi vet att det endast är genom grundlig analys av företag och den marknad Ni agerar på som Quaestus Affärsutveckling kan tillföra det värde Ni behöver för att åstadkomma en positiv förändring.

Tillsammans skapar vi en relevant målbild med en "roadmap" som bör efterlevas så långt det är möjligt. Vi är naturligtvis lyhörda för ev förändringar, men försöker i stora drag hålla oss på den inslagna vägen för att bibehålla kontrollen i projektets utveckling. Som uppdragsgivare kan Ni naturligtvis ändra målbild, men då skall också en ny "roadmap" utarbetas.


Surikater värnar om varandra

Vårt team

Bakom varje framgång finns alltid ett antal passionerat hängivna medarbetare, och vi måste se till att utveckla dem, både som de enskilda individer de faktiskt är, liksom i den organisation och roll de har i företagets gemenskap. För oss är det en självklarhet att respektera den personliga integriteten och ta till vara på de olikheter som finns mellan olika individer.

Vi arbetar med partners bestående av driftiga och engagerade människor som verkligen brinner för sina respektive kompetensområden, med utpräglad specialistkunskap. 

Det anlitas naturligtvis underkonsulter då projekten kräver det.

Glöm inte bort att även Quaestus Affärsutveckling tidvis fungerar som underkonsult, så Er huvudsakliga avtalspartner är välkomna att höra av sig om Ni inte får upphandla utanför befintliga avtal.


Skapa verkligt värde för Era kunder

Marknaden

Sälj och marknad står i fokus med "branding" och positionering som tydliga måttstockar. Mätbarhet och kontroll är en förutsättning för en lyckad marknadssatsning. Vi hjälper Er att öka Er konverteringsgrad, se nya möjligheter och ta kontroll över de åtgärder som behövs för att "skaffa" rätt kunder och penetrera en viss marknad eller målgrupp.


Ett föredöme är bättre än tusen argument (W.E Gladstone)

LEDORD

Lyssna, Lära & Leda

Ärlighet, delaktighet och professionalitet är vårt motto. Vår förmåga att leverera, inom utsatt tid, till överenskommet pris inom ramen för vårt åtagande. Att vi sköter vårt företag korrekt och seriöst, liksom förekommande uppgifter hos våra uppdragsgivare är naturligtvis en självklarhet. Vi behandlar förekommande information inom respektive projekt under sekretess och följer IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper.


Quaestus Affärsutveckling utvecklar företag.

Ökad ekonomisk avkastning är ett resultat av vår insats. Vi vet att det intellektuella kapitelet måste få ta del av den ekonomiska framgången för att skapa beredskap inför framtida händelser. Affärsverksamhet måste fatta sina beslut med utgångspunkt från marknaden, Quaestus Affärsutveckling granskar affärs- & besluts-processer utifrån marknadens perspektiv.


Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |