QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Affärsutveckling Utbildning & Mentorskap Kommunikation Digital Transformation

dsc_5957.jpg

Kommunikation

Kommunikation och Sociala medier

Kommunikation är direkt avgörande för hur väl vi lyckas interagera med vår omgivning. Vårt arbete med kommunikation har direkt återkoppling i affärsutveckling och utbildning.

Vårt arbete går ut på att finjustera och kalibrera Ert budskap, i syfte att förmedla känslan, "upplevelsen" av Er produkt/tjänst. 

Det skall finnas en röd tråd i budskapet från ursprungsidén, med genuin känsla i användande och upplevelse av "produkten" och företaget avseende ansvar och värdegrund. Kunden skall känna igen sig, och kunna identifiera sig med, Ert vokabulär och det formspråk Ni valt att arbeta med. 

Vi hjälper gärna till att guida Er, där nedanstående punkter är exempel på kanaler i vilka vi arbetar med marknadskommunikation.

Inbound Marketing

Inbound Marketing är ett begrepp vi gärna utvecklar våra kunders kommunikation kring. Här handlar det om att fånga upp "redan intresserade"  individer genom intressant och relevant information. Med tillräckligt intressant innehåll ökar chansen att individen sprider innehållet vidare till andra potentiellt intresserade.

Innehåller materialet dessutom något banbrytande hittar det ofta ut i de breda massmedierna där det kan göra avtryck, påverka, upplysa och skapa debatt utan att drunkna i bruset av all annan reklam.


simon-sinek-1-3.jpg

Vi hjälper Er gärna med följande:

  • Informationshantering
  • Grafisk profil
  • Mediaframställning; trycksaker, Video, TV, Radio
  • Appar och Molnet; Mobila enheter, Sociala Medier
  • CRM
  • Profilering / Giveaways
  • Kampanjer / tävlingar / Event

Vilken upplevelse har Era kunder av Er?

Quaestus Affärsutveckling samverkar med en rad experter på respektive område. Även om vissa delar av genomförandet sker via extern partner är det Quaestus Affärsutveckling som tillsammans med Er som uppdragsgivare ansvarar för utformning och omfattning.

I ​många fall har vi redan en mycket god kännedom kundföretaget och minimerar således risken för suboptimering avseende strategi, marknadsplan, miljö, kultur osv.

Genom vårt helhetsperspektiv bidrar vi med att bygga värde och hjälper Er att finjustera de parametrar som skänker Era kunder "rätt känsla" dv s upplevelsen av anlita just Er.

​I de fall då kunden kommer till oss utifrån att förbättra sin marknadskommunikation, där vi inte tidigare har något åtagande bjuder vi på en "lättare analys" för att säkerställa att vi verkligen förstått företagets värderingar.    

Nå fram med Rätt Budskap!

 


Behovet av god kommunikation har aldrig varit större i det brus av information som vi alla träffas av.

EUs datadirektiv GDPR ersatte PUL i maj 2018

Allt för ofta uppstår problem som kan härledas till brister kring informationshantering och informationssäkerhet.  

Hur handskas Ni med Er information? 


Share |