QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Försäljningschef Affärsprojektledare Upphandlingskonsult

Försäljningschef

Oavsett om man agerar som permanent eller tillfällig chef och ledare har man ett stort ansvar. Som försäljningschef skall man dessutom få säljarna prestera resultat och agera i företagets anda. Ibland kan det vara nyttigt med med ett bollplank under en period, antingen till befintlig chef, eller under en övergångsperiod, tills planerad rekrytering och rätt kandidat är identifierad.

På det mindre företaget är det ofta VD eller ekonomichef som, parallellt med ordinarie befattning även axlar rollen som försäljningschef. Oavsett den enskildes förmåga att agera försäljningschef brukar den största bristen vara tid. Att bli avlastad och samtidigt inspirerad av en kompetent kraft som förstår vad det handlar om för att driva framgångsrik försäljning brukar göra det enkelt att fatta ett klokt beslut.

I större företag finns som regel en uttalad säljorganisation, kanske också i flera nivåer. Säljarna agerar då ofta i en matrisorganisation och utsätts för åsikter och intryck som inte alltid gagnar det fokus man bör ha för att uppnå framgångsrik försäljning. Här krävs ofta en ledare av visionär karaktär, dock inte utan att tappa skärpan för vad som krävs för att driva säljorganisationen mot gemensamma mål. Trots att man har vitt skiljda individuella mål med både juniora och seniora medarbetare som i vissa fall även rapporterar till ytterligare funktioner inom företaget.

De flesta upplever att det är svårt att hitta en ersättare med kort varsel. När försäljningschefen beslutat sig för att lämna, går i pension, eller på annat sätt avviker från sin position tar det som regel sex till arton månader att hitta en adekvat ersättare.

Vissa företag väljer att använda en interim försäljningschef för att införa en ny säljkultur och rekrytera en permanent försäljningschef först när förändringsarbetet är genomfört. Vi har inga aspekter på vilken väg man väljer men vill att företaget skall ha en tydlig vision om varför man väljer att göra på ett visst sätt, så att rätt individ kan tillsättas för uppdraget.  

Stjärnan som får andra att skimra

En bra föhttp://127.0.0.1:50019/5e1ade0e54376bcf995cdef052b47dd1.pngrsäljningschef har förmågan att ge säljarna insikt om, samt tillgång til de verktyg som krävs för att skapa optimal säljkraft. Att locka fram de bästa egenskaperna hos varje individ och få dem att tillämpa dessa i säljarbetet. Med ökad framgång stiger självförtroendet och med ökat självförtroende ökar oftast lyhördheten (förmågan att se värde och dolda behov), något av de absolut viktigaste grundpelarna i framgångsrikt försäljningsarbete.

En del chefer väljer att köra en offensiv ledarstil där man kräver mycket av de anställda. Andra chefer är lite mer defensiva och uppmuntrande i sitt sätt att leda. Båda kan vara bra i olika situationer, men det krävs känsla och balans i att hantera när och mot vem en viss ledarstil har god effekt.

Oavsett vilken typ av ledarskap man tillämpar måste man kunna lyssna in sig på sina medarbetare. Att säljorganisationen genomsyras av en positiv atmosfär, med respekt och ödmjukhet såväl internt som externt är för oss en självklarhet. 

Man behöver inte tappa auktoritet bara för att man är ödmjuk.

Företaget är värt en ledare som får försäljningen att nå sin verkliga potential!

Interim Sales Manager

I rollen som interim eller jourhavande försäljningschef möts Ni av en person med;

 • ​Starkt driv, med förmåga att nå mål och goda resultat.
 • Gedigen erfarenhet i säljande/säljledande position (rapportering/ledarskap).
 • Modig, kreativ och drivande.
 • Förmåga att skapa en positiv säljkultur och ett drivande gäng.
 • Proaktiv, positiv med verkställande av genomförande och uppföljning. 
 • Förmåga att inspirera och kommunicera internt och externt.
 • Målfokuserad, förmåga att skapa delaktighet genom adekvat återkoppling.
 • Erfarenhet av förändringsarbete (Change Management).
 • Goda ledaregenskaper, affärsmannaskap och affärskunskap.
 • Mycket god förhandlings- och samarbetsförmåga.
 • Professionell hantering av känslig information.

Hur kan vi hjälpa Ert företag till ökad säljframgång?

Vänta inte, kontakta fsgchef@quaestus.se ​eller ring 040-6060565 direkt.

Uppdrag accepteras i hela Skandinavien, gärna med bas i Öresundsregionen eller Greater Copenhagen

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |