QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Affärsutveckling Utbildning & Mentorskap Kommunikation Digital Transformation
Kugghjul-2.jpg

Affärsutveckling skapar resultatförbättring

Att få planerande förändringar omsatta i verkligheten genom ändrat beteende så att de tänkta vinsterna med förändringen realiseras utan komplikationer och negativa bieffekter, är ofta lättare sagt än gjort. Vi hjälper till att utveckla den kreativa processen och skapa det samarbete som krävs för att nå målen.

Att främja affären

Affärsutveckling bygger på ett antal strategiskt aktiva val, exempelvis; att utöka samarbetet med interna/externa leverantörer, kunder och partners? VAD skall göras, och HUR skall det genomföras, för att nå bästa effekt och minimera potentiella risker.

I vårt arbete med affärsutveckling är vi ofta med och behandlar frågor kring bakgrund samt hittills utfört arbete, vi medverkar till genomförandet av analys och operativt förändringsarbete.

För att skapa goda förutsättningar för ett riktigt bra resultat, lägger vi stor vikt vid förstudie och nulägesanalys då de bildar ett grundfundament för hela projektet. För oss är det av största vikt att vi är överens om projektbeskrivning, dv s projektets målsättning, utformning och omfattning.

Konverteringsgrad står i fokus när vi talar om verksamhets- och affärsutveckling.​

För oss är det viktigt att konkretisera vad affärsutveckling betyder i Er organisation, därför arbetar vi med Quaestus Performance, men även externa verktyg såsom "Business Model Generation" m fl för att få fram vilka åtgärder som har bäst verkningsgrad. I vårt förhållningssätt har vi hämtat inspiration från CMMI, 8 Omega, Kraljics matris, LEAN samt Performance Management m fl.

Er tid är dyrbar därför är vi noga med att definiera och precisera respektive parts engagemang i projektet. Tillsammans med Er definierar vi de områden med god förbättringspotential och realiserar uppställda effektmål genom aktiv medverkan i förändringsarbetet. Alltid med kaizen attityd.

Vi arbetar tillsammans mer Er fram ett förslag till handlingsplan, vilken bla kan innehålla: Utbildning, utveckling alt justering av: metoder, procedurer, system, strategier samt roller.

Relationer & Customer experience

Kundupplevelse i relation till affärsprocessens inverkan är precis vad vårt arbete går ut på, och kundupplevelse måste vara en aktiv komponent i affärmodellen för att det skall fungera.

Collaborationkugghjul.jpg

Share |