QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Försäljningschef Affärsprojektledare Upphandlingskonsult

Affärsprojektledare

Som affärsprojektledare hjälper vi till att utveckla och genomföra projekt för att ta till vara på de kommersiellt mest gynnsamma förutsättningarna.

Det kan t.ex. innebära att analysera och initiera förbättringar i komplexa processer, affärsavtal, driva strategiska förstudier eller tvärfunktionella affärsprojekt, i samverkan med andra enheter och divisioner. Dessutom kan det innebära deltagande i förvärvs- eller avyttringsfrågor samt utveckling av bolagets affärsrelationer. Med helhetsperspektiv och aktivt deltagande i dedicerade team bestående av såväl interna som externa projektmedlemmar ser vi till att tillämplig information kommuniceras för att skapa rätt beslut under projektets gång. Här ligger också vår gren "IT Management" som en naturlig del av vårt ursprung inom IT.

Vi tillämpar Business Project Management, och Business Process Management både strategiskt och direkt i vardagen. 

Med fördel, ofta med stöd av 8 Omega​ och Quaestus Performance för bästa resultat.

Interim Affärsprojektledare

I rollen som Affärsprojektledare möts Ni av en person som är;

 • Drivande, initiativrik.
 • Analytisk med strategiskt tankesätt.
 • Förmåga att hålla flera bollar i luften samtidigt.
 • Leverera inom utsatt tid.
 • Mycket god affärsförståelse.
 • Kontaktskapande.
 • Skicklig på att bygga nätverk.
 • Uttrycklig tydlighet i tal och skrift. 
 • Förmåga att växla mellan detaljer och helhet.
 • "Slutförare", dv s följa upp och avsluta med god kvalitet.

Hur kan vi hjälpa Er att nå uppsatta effektmål?

Välkommen: apl@quaestus.se eller 040-6060565. 

EGENSKAPER

 • Håller hög servicenivå med kunden i fokus.
 • Lätt för att kommunicera och koordinera
 • Drivande, välstrukturerad med förmåga att fatta beslut.
 • ​Vana av att samarbeta med övriga personer i leveransprojektet, beställare, kravställare, interna och externa leverantörer.
 • Erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet av implementationsprojekt med många intressenter
 • Erfarenhet av IT/Telekombranschen
 • Certifiering enligt projektledningsmetodik (tex. PMI eller IPMA)
 • Talar och skriver flytande svenska och engelska.
 • Goda kunskaper kring planering, definition, genomförande och avslut av leveransprojekt
 • Kreativ, noggrann och initiativtagande.
 • Social & prestigelös

Exempel på förekommande arbetsuppgifter:

 • Aktivt delta i upphandling/offertarbete rörande kundernas leveranser.
 • Avgränsa uppdraget genom analys av kundens affärskrav och förståelse av helheten.
 • Medverkar i kravställning och/eller slutförhandling av avtal tillsammans med säljare alt inköpare.
 • Identifiera och säkra resurser som behövs inom projektet (juridik, finans, arkitektur, test, teknisk- och/eller verksamhetsspecialist, m.m.
 • Allokering av nödvändiga delprojektledare i större och komplexa leveransprojekt.
 • Rapportmottagare och kravställare i projektorganisationen (delprojektledare rapporterar till APL)
 • Ansvarig för leverans av kundlösning enligt innehåll i ingånget avtal.
 • Tillämpa och anpassa strategier, metoder och hjälpmedel.
 • Arbeta med metoder och verktyg samt utveckla och leda projektet effektivt mot uppsatta mål.
 • Säkerställa att projekten genomförs enligt kundens projektmodell.
 • Progressrapportera till intern, samt extern styrgrupp.
 • Samla in och sammanställa/dokumentera avtalade delar av ett projekt, vilka kan inkludera lösningsbeskrivning, samt distribution av material internt och externt.
 • Säkerställa kundrelationen & projektlönsamhet (konsultativ försäljning).
 • Delta i kundmöten för att samla in krav- och kundönskemål.
 • Analysera data för att lösa uppdraget, göra behovsanalys och/eller teknikval, revidering av befintlig lösning m.m.
 • Ta ”försäljningsansvar” svdeende förändringar/tillägg.
 • Leda kundens projektgrupp och underleverantörer (integrations partners, entreprenörer m fl).
 • Förmåga att planera för och hantera okända händelser i projektet.
 • Ta ansvar för större planerade förändringar under projektets livstid.
 • Säkerställa kundens leveransgodkännande samt överlämning till driftsorganisationen.
 • Rapportera projektets status i relevanta stödsystem.

Välkommen att kontakta apl@quaestus.se ​eller 040-6060565.

Uppdrag accepteras i hela Skandinavien, gärna med bas i Öresundsregionen / Greater Copenhagen.

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |