QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Affärsutveckling Utbildning & Mentorskap Kommunikation Digital Transformation

Affärsmodell

Vårt Arbetssätt fokuserar på Er Affärsmodell

Behärska spelreglerna och ta kontroll!

I vår analys koncentrerar vi oss att utmana Er affärsmodell och organisation avseende mål, vision, strategi med tillhörande affärsprocesser kopplat till ansvar och befogenheter för att optimera dem för sina ändamål.

Målformulering, organisations- och verksamhetsöversyn, vision och strategiprocesser, rådgivning och stöd i förändrings- och planeringsarbete med tillhörande seminarier och workshops. Dv s att med olika metoder för strategi- och verksamhetsutveckling hjälpa Er att omsätta kunskap till effektiv handling.

Vi arbetar aktivt med att förmå individerna att se ett tydligt samband mellan affärsmål och deras egen insats.

Här kopplas med fördel tillhörande stödsystem in på samma sätt för att skapa förståelse för sambandet mellan individernas insats, affärsmål samt data i förekommande stödsystem.

Det här ställer krav på chefer och mellanchefer att vara extremt tydliga i sin kommunikation om var man står idag, vilka mål man har, och hur man avser att uppnå dem. Vi arbetar med företagets/organisationens gemensamma värdegrund, vilken är en förutsättning för att få ett lyckat resultat med bestående effekt.

Det handlar om att inspirera och skapa förståelse för kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring organisation och ledarskap. Genom ett strukturerat  och projektorienterat arbete går vi igenom de mål som skall uppfyllas med ingredienser från 8 Omega, LEANTOCCCPM och CMMI utan att förlora oss i de olika skolornas termer och begrepp. Förändringsprocesser byggs med hjälp av aktiv dialog och workshops med olika perspektiv såsom; individ, grupp och organisation.

I vårt arbete har vi konstaterat behovet av enkelhet och arbetar nu genom vårt koncept Quaestus Performance, där olika delar behovsprövas beroende på projekt

Business Model canvas samt de fem faserna i "Business Model Generation" enligt nedan;

dsc_5782.jpg

dsc_5782.jpg

dsc_5782.jpg

dsc_5782.jpg

 

dsc_5782.jpg

dsc_5782.jpg

dsc_5782.jpg

dsc_5782.jpg

dsc_5782.jpg

dsc_5782.jpg

Share |